望终南山,寄紫阁隐者拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
望终南山,寄紫阁隐者原文
出门见南山,引领意无限。秀色难为名,苍翠日在眼。
有时白云起,天际自舒卷。心中与之然,托兴每不浅。
何当造幽人,灭迹栖绝巘.
望终南山,寄紫阁隐者拼音版
chū mén jiàn nán shān ,yǐn lǐng yì wú xiàn 。xiù sè nán wéi míng ,cāng cuì rì zài yǎn 。
yǒu shí bái yún qǐ ,tiān jì zì shū juàn 。xīn zhōng yǔ zhī rán ,tuō xìng měi bú qiǎn 。
hé dāng zào yōu rén ,miè jì qī jué yǎn .
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《流夜郎题葵叶》 《东海有勇妇》 《冬日归旧山》 《玉真仙人词》 《山中与幽人对酌》 《下途归石门旧居》 《送鲁郡刘长史迁弘农长史》 《流夜郎至西塞驿,寄裴隐》 《忆襄阳旧游,赠马少府巨》 《送长沙陈太守二首》 《醉后赠王历阳(历阳,和州也)》 《玉阶怨》 《折杨柳》 《结袜子》 《赠华州王司士》 《金陵三首》 《王昭君二首》 《系寻阳,上崔相涣三首》 《代寄情,楚词体》 《赠崔司户文昆季》 《寄上吴王三首》 《南都行》 《杨叛儿》 《白马篇》 《侠客行》 《郢门秋怀》 《江南春怀》 《将进酒》 《相和歌辞。乌夜啼》 《长歌行》 《鲁东门观刈蒲》 《游泰山六首》 《湖边采莲妇》 《经乱后将避地剡中,留赠崔宣城》 《答杜秀才五松见赠(五松山在南陵铜坑西五六里)》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《陌上赠美人(一作小放歌行)》 《秋思》 《酬宇文少府见赠桃竹书筒》 《淮海对雪赠傅霭》 《南奔书怀(一作自丹阳南奔道中作。萧士赟云是伪作)》 《秋登宣城谢脁北楼》 《纪南陵题五松山》 《宣城见杜鹃花 / 子规》 《阳春歌》 《春归终南山松龛旧隐》 《送梁公昌从信安北征》 《送麹十少府》 《赠崔郎中宗之(时谪官金陵)》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》 《陪族叔刑部侍郎晔及中书贾舍人至游洞庭五首》 《送张舍人之江东》 《游水西简郑明府》 《长干行二首》 《杂曲歌辞。悲歌》 《太原早秋》 《菩萨蛮·平林漠漠烟如织》 《忆旧游寄谯郡元参军》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《苏台览古》 《秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御》 《赠张相镐二首(时逃难在宿松山作。萧士赟云下八首伪)》 《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》 《赠汉阳辅录事二首》 《江夏赠韦南陵冰》 《寻雍尊师隐居》 《紫骝马》 《庐山东林寺夜怀》 《单父东楼秋夜送族弟沈之秦(时凝弟在席)》 《紫藤树》 《陪侍郎叔游洞庭醉后三首》 《题许宣平庵壁(见《诗话类编》)》 《自广平乘醉走马六十里至邯郸,登城楼览古书怀》 《千里思(思归但长嗟)》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《安州般若寺水阁纳凉,喜遇薛员外乂》 《拟古》 《早发白帝城》 《题东谿公幽居》 《春日行》 《哭晁卿衡》 《庐江主人妇》 《赠何七判官昌浩》 《相和歌辞。长歌行》 《南轩松(南轩有孤松)》 《感时留别从兄徐王延年、从弟延陵》 《送友生游峡中》 《于阗采花》 《金乡送韦八之西京》 《杂曲歌辞。白马篇》 《扶风豪士歌》 《早过漆林渡,寄万巨》 《横江词六首》 《宿巫山下》 《同友人舟行游台越作》 《落日忆山中》 《长门怨二首》 《送客归吴》 《去妇词(一作顾况诗)》

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
辞赋精选

本文提供望终南山,寄紫阁隐者原文,望终南山,寄紫阁隐者翻译,望终南山,寄紫阁隐者赏析,望终南山,寄紫阁隐者拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/15301.html