襄阳歌拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
襄阳歌原文
落日欲没岘山西,倒著接蓠花下迷。
襄阳小儿齐拍手,拦街争唱《白铜鞮》。
旁人借问笑何事,笑杀山公醉似泥。
鸬鹚杓,鹦鹉杯。
百年三万六千日,一日须倾三百杯。
遥看汉水鸭头绿,恰似葡萄初酦醅。
此江若变作春酒,垒曲便筑糟丘台。
千金骏马换小妾,醉坐雕鞍歌《落梅》。
车旁侧挂一壶酒,凤笙龙管行相催。
咸阳市中叹黄犬,何如月下倾金罍?
君不见晋朝羊公一片石,龟头剥落生莓苔。
泪亦不能为之堕,心亦不能为之哀。
清风朗月不用一钱买,玉山自倒非人推。
舒州杓,力士铛,李白与尔同死生。
襄王云雨今安在?江水东流猿夜声。
襄阳歌拼音版
luò rì yù méi xiàn shān xī ,dǎo zhe jiē lí huā xià mí 。
xiāng yáng xiǎo ér qí pāi shǒu ,lán jiē zhēng chàng 《bái tóng dī 》。
páng rén jiè wèn xiào hé shì ,xiào shā shān gōng zuì sì ní 。
lú cí sháo ,yīng wǔ bēi 。
bǎi nián sān wàn liù qiān rì ,yī rì xū qīng sān bǎi bēi 。
yáo kàn hàn shuǐ yā tóu lǜ ,qià sì pú táo chū pō pēi 。
cǐ jiāng ruò biàn zuò chūn jiǔ ,lěi qǔ biàn zhù zāo qiū tái 。
qiān jīn jun4 mǎ huàn xiǎo qiè ,zuì zuò diāo ān gē 《luò méi 》。
chē páng cè guà yī hú jiǔ ,fèng shēng lóng guǎn háng xiàng cuī 。
xián yáng shì zhōng tàn huáng quǎn ,hé rú yuè xià qīng jīn léi ?
jun1 bú jiàn jìn cháo yáng gōng yī piàn shí ,guī tóu bāo luò shēng méi tái 。
lèi yì bú néng wéi zhī duò ,xīn yì bú néng wéi zhī āi 。
qīng fēng lǎng yuè bú yòng yī qián mǎi ,yù shān zì dǎo fēi rén tuī 。
shū zhōu sháo ,lì shì chēng ,lǐ bái yǔ ěr tóng sǐ shēng 。
xiāng wáng yún yǔ jīn ān zài ?jiāng shuǐ dōng liú yuán yè shēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《月下独酌四首·其一》 《登庐山五老峰》 《陌上桑》 《送李青归南叶阳川》 《临江王节士歌》 《历阳壮士勤将军名思齐歌》 《夜下征虏亭》 《流夜郎闻酺不预》 《王右军》 《游洞庭湖五首·其二》 《邹衍谷》 《泾溪南蓝山下有落星潭可以卜筑余泊舟石上寄何判官昌浩》 《送纪秀才游越》 《门有车马客行》 《宣州九日闻崔四侍御与宇文太守游敬亭余时登响山不同此赏醉后寄崔侍御》 《留别金陵诸公》 《荆州歌(缲丝忆君头绪多)》 《清平调·其一》 《子夜吴歌·春歌》 《东鲁门泛舟二首(其一)》 《长干行·妾发初覆额》 《赠卢司户》 《哭晁卿衡》 《公无渡河》 《日出行 / 日出入行》 《远别离(苍梧山崩湘水绝)》 《览镜书怀》 《梁甫吟》 《侍从游宿温泉宫作》 《雉朝飞》 《古风(代马不思越)》 《少年子》 《泾溪东亭寄郑少府谔》 《江南春怀》 《答从弟幼成过西园见赠》 《送萧三十一之鲁中,兼问稚子伯禽》 《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》 《怨歌行》 《千里思(思归但长嗟)》 《访戴天山道士不遇》 《与元丹丘方城寺谈玄作》 《清溪行 / 宣州清溪》 《下寻阳城泛彭蠡,寄黄判官》 《箜篌谣》 《折杨柳》 《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》 《少年行三首·其三》 《望终南山寄紫阁隐者》 《送贺宾客归越》 《王昭君二首》 《夜泊牛渚怀古》 《折荷有赠》 《送外甥郑灌从军三首》 《对雪献从兄虞城宰》 《送内寻庐山女道士李腾空二首》 《戏赠郑溧阳》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《杨叛儿》 《秋夜与刘砀山泛宴喜亭池》 《酬殷明佐见赠五云裘歌》 《纪南陵题五松山》 《与元丹丘方城寺谈玄作》 《高句骊》 《白云歌送刘十六归山》 《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》 《上三峡》 《庐山谣寄卢侍御虚舟》 《醉后赠从甥高镇》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《有所思》 《春日独坐,寄郑明府》 《送崔度还吴(度,故人礼部员外国辅之子)》 《长干行》 《古风(齐有倜傥生)》 《走笔赠独孤驸马》 《鸣皋歌,送岑征君(时梁园三尺雪,在清泠池作)》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《焦山望寥山》 《留别于十一兄逖裴十三游塞垣》 《送友人寻越中山水》 《登金陵凤凰台》 《姑孰十咏。桓公井》 《赠王汉阳》 《秋思》 《桂殿秋(河汉女)》 《清平调·其三》 《夜泊牛渚怀古》 《天台晓望》 《行行游且猎篇》 《观博平王志安少府山水粉图》 《清平调·其二》 《久别离》 《魏郡别苏明府因北游》 《单父东楼秋夜送族弟沈之秦(时凝弟在席)》 《子夜吴歌·冬歌》 《至鸭栏驿上白马矶赠裴侍御》 《述德兼陈情上哥舒大夫》 《赠僧崖公》 《空城雀》 《长相思三首·其二》

襄阳歌创作背景

  开元十三年(725),李白自巴蜀东下。十五年,在湖北安陆和退休宰相许圉师的孙女结婚。开元二十二年(734),韩朝宗在襄阳任荆州长史兼东道采访史。李白往谒求官,不遂,乃作此诗以抒愤。它是李白的醉歌,诗中以醉汉的心理和眼光看周围世界,实际上是以带有诗意的眼光来看待一切,思索一切。

襄阳歌鉴赏

  诗一开始用了晋朝山简的典故。山简镇守襄阳时,喜欢去习家花园喝酒,常常大醉骑马而回。当时的歌谣说他:“日暮倒载归,酩酊无所知。复能骑骏马,倒着白接篱。”接篱,一种白色帽子。李白在这里是说自己像当年的山简一样,日暮归来,烂醉如泥,被儿童拦住拍手唱歌,引起满街的喧笑。

但狂放不羁的诗人毫不在意,说什么人生百年,一共三万六千日,每天都应该往肚里倒上三百杯酒。此时,他酒意正浓,醉眼朦胧地朝四方看,远远看见襄阳城外碧绿的汉水,幻觉中就好像刚酿好的葡萄酒一样。啊,这汉江若能变作春酒,那么单是用来酿酒的酒曲,便能垒成一座糟丘台了。诗人醉骑在骏马雕鞍上,唱着《梅花落》的曲调,后面还跟着车子,车上挂着酒壶,载着乐队,奏着劝酒的乐曲。他洋洋自得,忽然觉得自己的纵酒生活,连历史上的王侯也莫能相比呢。秦丞相李斯也被秦二世杀掉了,临刑时对他儿子说:“吾欲与若(你)复牵黄犬,俱出上蔡(李斯的故乡)东门,逐狡兔,岂可得乎!”还有晋朝的羊祜,镇守襄阳时常游岘山,曾对人说:“由来贤达胜士登此远望,如我与卿者多矣,皆湮没无闻,使人悲伤。”祜死后,襄阳人在岘山立碑纪念。见到碑的人往往流泪,名为“堕泪碑”。但这碑到了此时已没有什么意义了。如今碑也已剥落,再无人为之堕泪了。一个生前即未得善终,一个身后虽有人为之立碑,但也难免逐渐湮没,不能有“月下倾金罍”这般快乐而现实。那清风朗月可以不花一钱尽情享用,酒醉之后,像玉山一样倒在风月中,该是何等潇洒、适意!

诗的尾声,诗人再次宣扬纵酒行乐,强调即使尊贵到能与巫山神女相接的楚襄王,亦早已化为子虚乌有,不及与伴自己喝酒的舒州杓、力士铛(chēng称)同生共死更有乐趣。

襄阳歌评价

  这首诗为人们所爱读。因为诗人表现的生活作风虽然很放诞,但并不颓废,支配全诗的,是对他自己所过的浪漫生活的自我欣赏和陶醉。诗人用直率的笔调,给自己勾勒出一个天真烂漫的醉汉形象。诗里生活场景的描写非常生动而富有强烈戏剧色彩,达到了绘声绘影的程度,反映了盛唐社会生活中生动活泼的一面。

这首诗一方面让从李白的醉酒,从李白飞扬的神采和无拘无束的风度中,领受到一种精神舒展与解放的乐趣;另一方面,它通过围绕李白所展开的那种活跃的生活场面,能启发人想象生活还可能以另一种带喜剧的色彩出现,从而能加深人们对生活的热爱。全篇语言奔放,充分表现出富有个性的诗风。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
饮酒 生活 典故

本文提供襄阳歌原文,襄阳歌翻译,襄阳歌赏析,襄阳歌拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/226.html