踏莎行·小径红稀拼音版

作者:晏殊 朝代:宋朝
踏莎行·小径红稀原文
小径红稀,芳郊绿遍。高台树色阴阴见。春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面。
翠叶藏莺,朱帘隔燕。炉香静逐游丝转。一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院。
踏莎行·小径红稀拼音版
xiǎo jìng hóng xī ,fāng jiāo lǜ biàn 。gāo tái shù sè yīn yīn jiàn 。chūn fēng bú jiě jìn yáng huā ,méng méng luàn pū háng rén miàn 。
cuì yè cáng yīng ,zhū lián gé yàn 。lú xiāng jìng zhú yóu sī zhuǎn 。yī chǎng chóu mèng jiǔ xǐng shí ,xié yáng què zhào shēn shēn yuàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

晏殊的诗词大全 晏殊的代表作 写过的诗词

《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》 《喜迁莺·花不尽》 《采桑子·时光只解催人老》 《睿恩新》 《浣溪沙·一向年光有限身》 《玉楼春·春恨》 《破阵子·春景》 《浣溪沙(一曲新词酒一杯)》 《诉衷情·东风杨柳欲青青》 《中秋月(十轮霜影转庭梧)》 《玉堂春》 《清平乐·红笺小字》 《踏莎行·碧海无波》 《采桑子·时光只解催人老》 《破阵子》 《玉楼春·春恨》 《浣溪沙·一曲新词酒一杯》 《长生乐》 《木兰花·池塘水绿风微暖》 《踏莎行》 《少年游》 《送凌侍郎还宣州》 《清平乐·红笺小字》 《送凌侍郎还宣州》 《诉衷情·东风杨柳欲青青》 《少年游·重阳过后》 《破阵子·燕子欲归时节》 《踏莎行·碧海无波》 《红窗听》 《浣溪沙·一向年光有限身》 《木兰花·池塘水绿风微暖》 《浣溪沙·玉碗冰寒滴露华》 《拂霓裳》 《撼庭秋·别来音信千里》 《破阵子·春景》 《踏莎行·小径红稀》 《木兰花·燕鸿过后莺归去》 《清平乐·金风细细》 《望仙门》 《渔家傲·画鼓声中昏又晓》 《踏莎行·小径红稀》 《诉衷情·芙蓉金菊斗馨香》 《瑞鹧鸪(咏红梅)》 《胡捣练》 《诉衷情(寿)》 《浣溪沙·玉碗冰寒滴露华》 《诉衷情·芙蓉金菊斗馨香》 《浣溪沙·一曲新词酒一杯》 《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》 《破阵子·燕子欲归时节》 《滴滴金》 《踏莎行·祖席离歌》 《凤衔杯》 《秋蕊香》 《鹊踏枝》 《渔家傲》 《采桑子(石竹)》 《燕归梁》 《撼庭秋·别来音信千里》 《山亭柳·赠歌者》 《喜迁莺·花不尽》 《渔家傲·画鼓声中昏又晓》 《少年游·重阳过后》 《望汉月》 《山亭柳·赠歌者》 《无题·油壁香车不再逢》 《相思儿令》 《清平乐·金风细细》 《迎春乐》 《殢人娇》 《浣溪沙·小阁重帘有燕过》 《木兰花·燕鸿过后莺归去》 《无题·油壁香车不再逢》 《瑞鹧鸪》

踏莎行·小径红稀英译

 YAN Shu – Lyrics to the Melody of Walking on Grass

 Along the path flowers are thinning, the countryside is fields of green, Next to raised buildings becoming thick is the foliage dense with leaves. Vernal breezes know not how to catkins restrain, Allowing them to scatter on faces of passers-by like misty mizzle.

 Behind verdant leaves orioles hide, swallows rest outside crimson screens, Over the incense burner curls of smoke one another quietly seek. After I have slept off intoxication in a melancholy dream, The private court has come well under sunset's gleams.

踏莎行·小径红稀译文及注释

译文 小路边的红花日渐稀少,郊野却被萋萋芳草覆盖,绿树成荫高楼台榭若隐若现。春风不懂得去管束杨花柳絮,让它们迷迷蒙蒙乱扑人面。 翠绿的树叶里藏着黄莺,红色窗帘把燕子隔在外面,静静的炉香像游丝般袅袅升腾。醉酒后一场愁梦醒来时,夕阳正斜照着深深的庭院。

注释①红稀:花儿稀少。红,指花。②阴阴见:暗暗显露。③翠叶藏莺,珠帘隔燕:意谓莺燕都深藏不见。这里的莺燕暗喻“伊人”。

踏莎行·小径红稀赏析

 此词描绘暮春景色,上片写郊外景,下片写院内景,最后以“斜阳却照深深院”作结,流露出淡淡的哀愁

 起首三句描绘一幅具有典型特征的芳郊春暮图:小路两旁,花儿已经稀疏,只间或看到星星点点的几瓣残红;放眼一望只见绿色已经漫山遍野;高台附近,树木繁茂成荫,一片幽深。“红稀”、“绿遍”、“树色阴阴”,标志着春天已经消逝,暮春气息很浓。三句所写虽系眼前静景,但“稀”、“遍”、“见”这几个词却显示了事物发展的进程和动态。从“小径”、“芳郊”、“高台”的顺序看,也有移步换形之感。“春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面。”所写的杨花扑面,也是暮春典型景色。但词人描绘这一景象时,却注入了自己的主观感情,写成春风不懂得约束杨花,以致让它漫天飞舞,乱扑行人之面。这一方面暗示已经无计留春,只好听任杨花飘舞送春归去;另一方面又突出了杨花的无拘无束和活跃的生命力。这里虽写暮春景色,却无衰颓情调,富有生趣。“蒙蒙”、“乱扑”,极富动态感。“行人”二字,点醒以上所写,都是词人郊行所见。

 过片“翠叶藏莺,珠帘隔燕”两句,分写室外与室内,一承上,一启下,转接自然。上句说翠绿的树叶已经长得很茂密,藏得住黄莺的身影,与上片“树色阴阴”相应;下句说燕子为朱帘所隔,不得进入室内,引出下面对室内景象的描写。着“藏”、“隔”二字,生动地写出了初夏嘉树繁阴之景与永昼闲静之状。

 “炉香静逐游丝转”写如此闲静的室内,香炉里的香烟,袅袅上升,和飘荡的游丝纠结、缭绕,逐渐融合一起,分不清孰为香烟,孰为游丝了。“逐”、“转”二字,表面上是写动态,实际上却反托出整个室内的寂静。“逐”上着一“静”字,境界顿出。

 结拍“一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院。”跳开一笔,写到日暮酒醒梦觉之时,原来词人午间小饮,酒困入睡,等到一觉醒来,已是日暮时分,西斜的夕阳正照着这深深的朱门院落。这里点明“愁梦”,说明梦境春愁有关。梦醒后斜阳仍照深院,遂生初夏日长难以消遣之意。

 暮春傍晚,酒醒梦回,只见斜阳深院而不见伊人。怅惘之情,通过景物描写隐约地表露出来。全词除“一场愁梦酒醒时”句外,都是写景。委婉细致,景中寓情,达到不露痕迹的程度。这首词温柔细腻,缠绵含蓄,很少用直写的方法。

 前人评此词写景流丽。沈际飞在《草堂诗余正集》中说:“结‘深深’妙,着不得实字。”沈谦在《填词杂说》中进一步指出结句“更自神到”,道出了晏殊词写景的特点,即重其精神,不重其形迹。

晏殊简介

晏殊(991-1055)字同叔,北宋政治家、文学家。抚州临川(今属江西)人。七岁能文,十四岁以神童召试,赐同进士出身。在真、仁两朝从秘书省正字到知制诰,礼部、刑部、工部尚书,同中书门下平章事、集贤殿大学士兼枢密使。谥元献。平生爱荐举贤才,范仲淹韩琦欧阳修等名臣皆出其门下。他一生富贵优游,所作多吟成于舞榭歌台、花前月下,而笔调闲婉,理致深蕴,音律谐适,词语雅丽,为当时词坛耆宿,在北宋文坛上享有很高的地位。诗、文、词兼擅。《宋史》本传说他「文章赡丽,应用不穷。尤工诗,闲雅有情思」。词作受冯延已的影响较深,与欧阳修并称「晏欧」。题材比较狭窄,对南唐词因袭成分较大。由于一生显贵,词作主要反映富贵闲适生活,以及在这种生活环境中产生的感触和闲愁。《浣溪沙(无可奈何花落去)》是其代表作,其中「无可奈何花落去,似曾相识燕归来」为传诵之名句。间或流露出旷达情怀,概括出对人们有启迪的人生哲理艺术风格和婉明丽,清新含蓄。所作皆为小令,善于即景抒情,以鲜明生动的形象,构成形神兼备的意境,写景重其精神,前人评为「更自神到」。语言精炼浑成。这是他的词作内容虽一般却能万口流传的主要原因。在小令的写作技巧上,晏殊有所发展,且使之日臻纯熟。原有集,已散佚,仅存《珠玉词》130多首及清人所辑《晏元献遗文》。又编有类书《类要》,今存残本。

写景 春天 抒情 婉约 怅惘

本文提供踏莎行·小径红稀原文,踏莎行·小径红稀翻译,踏莎行·小径红稀赏析,踏莎行·小径红稀拼音版,晏殊简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5471.html