酬裴侍御对雨感时见赠拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
酬裴侍御对雨感时见赠原文
雨色秋来寒,风严清江爽。孤高绣衣人,潇洒青霞赏。
平生多感激,忠义非外奖。祸连积怨生,事及徂川往。
楚邦有壮士,鄢郢翻扫荡。申包哭秦庭,泣血将安仰。
鞭尸辱已及,堂上罗宿莽。颇似今之人,蟊贼陷忠谠。
渺然一水隔,何由税归鞅。日夕听猿怨,怀贤盈梦想。
酬裴侍御对雨感时见赠拼音版
yǔ sè qiū lái hán ,fēng yán qīng jiāng shuǎng 。gū gāo xiù yī rén ,xiāo sǎ qīng xiá shǎng 。
píng shēng duō gǎn jī ,zhōng yì fēi wài jiǎng 。huò lián jī yuàn shēng ,shì jí cú chuān wǎng 。
chǔ bāng yǒu zhuàng shì ,yān yǐng fān sǎo dàng 。shēn bāo kū qín tíng ,qì xuè jiāng ān yǎng 。
biān shī rǔ yǐ jí ,táng shàng luó xiǔ mǎng 。pō sì jīn zhī rén ,máo zéi xiàn zhōng dǎng 。
miǎo rán yī shuǐ gé ,hé yóu shuì guī yāng 。rì xī tīng yuán yuàn ,huái xián yíng mèng xiǎng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《见京兆韦参军量移东阳二首》 《待酒不至》 《送内寻庐山女道士李腾空二首》 《赠崔咨议》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《古风(美人出南国)》 《庐江主人妇》 《口号吴王美人半醉》 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》 《送友人入蜀》 《重忆》 《代别情人》 《游秋浦白笴陂二首》 《清溪行 / 宣州清溪》 《望庐山瀑布水二首》 《秋思》 《宿白鹭洲,寄杨江宁》 《姑孰十咏》 《送族弟凝之滁求婚崔氏》 《金陵送张十一再游东吴》 《长相思·其一》 《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》 《苏武》 《杂曲歌辞。邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《山中与幽人对酌》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《赠从弟南平太守之遥二首》 《将游衡岳,过汉阳双松亭,留别族弟浮屠谈皓》 《久别离(别来几春未还家)》 《九日龙山饮》 《秋登宣城谢脁北楼》 《忆秦娥(箫声咽)》 《独酌清溪江石上,寄权昭夷》 《行路难(大道如青天)》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《赠华州王司士》 《赤壁歌送别》 《学古思边》 《独不见》 《淮阴书怀,寄王宗成(一作王宗城)》 《杂曲歌辞。前有一尊酒行二首》 《(五言古诗)君马黄》 《夜下征虏亭》 《答杜秀才五松见赠(五松山在南陵铜坑西五六里)》 《送袁明府任长沙》 《长干行·妾发初覆额》 《苏台览古》 《白鹭鹚》 《送陆判官往琵琶峡》 《相和歌辞。凤凰曲》 《狱中上崔相涣》 《留别龚处士》 《飞龙引二首·其二》 《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》 《蜀道难》 《夏日山中》 《侠客行》 《南奔书怀(一作自丹阳南奔道中作。萧士赟云是伪作)》 《望木瓜山》 《赠闾丘处士》 《忆秋浦桃花旧游,时窜夜郎》 《估客行》 《夜宿山寺》 《送王屋山人魏万还王屋·并序》 《远别离》 《题雍丘崔明府丹灶》 《去妇词(一作顾况诗)》 《送羽林陶将军》 《忆东山二首》 《相和歌辞。估客乐》 《白马篇》 《送韩侍御之广德》 《送杨山人归嵩山》 《望庐山瀑布水二首》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《泛沔州城南郎官湖》 《有所思(一作古有所思行)》 《赠张公洲革处士》 《赠任城卢主簿》 《秋山寄卫尉张卿及王征君》 《巫山枕障》 《上元夫人》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《玉阶怨》 《王昭君二首》 《月下独酌》 《寻阳送弟昌峒鄱阳司马作》 《代赠远》 《玩月金陵城西孙楚酒楼达曙歌吹日晚乘醉…访崔四侍御》 《独漉篇》 《酬谈少府》 《江上送女道士褚三清游南岳》 《历阳壮士勤将军名思齐歌》 《焦山望寥山》 《陌上桑》 《游洞庭湖五首·其二》 《猛虎行》 《入朝曲(一作鼓吹入朝曲)》 《题许宣平庵壁(见《诗话类编》)》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》

酬裴侍御对雨感时见赠译文及注释

译文秋雨料峭,寒意肃然,北风萧瑟,秋江清爽。你是孤傲高洁的检察官,身姿潇洒,有仙道之气。你平生多有使人感激不尽的行为,素有忠义的褒奖。近来却祸事连连,天怒人怨,以往事业如流水消失。楚邦曾经有壮士伍子胥,依靠吴王终于报了家仇。申包胥在秦庭大哭七日七夜,眼睛都哭出鲜血,终于获得秦国的支持,回来救楚。但是楚王被鞭尸的耻辱发生且达极限,庙堂墓地上也长满了荒草。这和如今的某些人一样,佞臣贼子陷害忠良。长安虽然仅一水渺然相隔,却如何能驾车而返呢?只能日夜听那哀猿啼鸣,夜夜梦里与你相见。

注释⑴绣衣,御史所服。⑵江淹恨赋》:“郁青霞之奇意。”李善注:“青霞奇意,志意高也。”⑶谢灵运诗:“客心非外奖。”李善注:“奖,劝也。”江淹诗:“得夫非外奖。”张铣注:“得失由心,非外物所能奖劝。”⑷壮士,谓伍子胥。按《史记》,伍子胥者,楚人也。父曰伍奢,为太子太傅。楚平王信费无极之谗,杀伍奢及其子尚。伍子胥奔吴,阖闾以为行人,与谋国事。九年悉兴师伐楚,乘胜而前,五战遂至郢。时平王已卒,子昭王出奔,伍子胥求昭王不得,乃掘楚平王墓,出其尸,鞭之三百然后已。于是申包胥走秦告急,求救于秦,秦不许。申包胥立于秦廷,昼夜哭,七日七夜不绝其声。秦哀公怜之曰:“楚虽无道,有臣若是,可无存乎?”乃遣车五百乘救楚击吴。⑸《通鉴地理通释》:鄢,故城在襄州率道县南九里,今襄阳府宜城县。郢城,在荆州江陵县东北六里。林氏曰:江陵,郢也。襄阳,鄢也。⑹《楚辞》:“夕揽中洲之宿莽。”王逸注:“草冬生不死者,楚人名之曰宿莽。”⑺蟊贼,皆害苗之虫也。食根曰蟊,食节曰贼。又《诗诂》:蟊贼一虫,以禾将黄而虫害之,故曰蟊贼。取以喻谗恶之人。⑻谢朓诗:“无由税归鞅。”李周翰注:“税,息也。鞅,驾也。”

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
秋天 写风 写雨 写人 同情

本文提供酬裴侍御对雨感时见赠原文,酬裴侍御对雨感时见赠翻译,酬裴侍御对雨感时见赠赏析,酬裴侍御对雨感时见赠拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/7115.html