天台晓望拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
天台晓望原文

天台邻四明,华顶高百越。
门标赤城霞,楼栖沧岛月。
凭高登远览,直下见溟渤。
云垂大鹏翻,波动巨鳌没。
风潮争汹涌,神怪何翕忽。
观奇迹无倪,好道心不歇。
攀条摘朱实,服药炼金骨。
安得生羽毛,千春卧蓬阙?

天台晓望拼音版

tiān tái lín sì míng ,huá dǐng gāo bǎi yuè 。
mén biāo chì chéng xiá ,lóu qī cāng dǎo yuè 。
píng gāo dēng yuǎn lǎn ,zhí xià jiàn míng bó 。
yún chuí dà péng fān ,bō dòng jù áo méi 。
fēng cháo zhēng xiōng yǒng ,shén guài hé xī hū 。
guān qí jì wú ní ,hǎo dào xīn bú xiē 。
pān tiáo zhāi zhū shí ,fú yào liàn jīn gǔ 。
ān dé shēng yǔ máo ,qiān chūn wò péng què ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《送族弟绾从军安西》 《塞上曲(大汉无中策)》 《同王昌龄送族弟襄归桂阳二首》 《姑孰十咏。谢公宅》 《送友生游峡中》 《献从叔当涂宰阳冰》 《荆州歌(缲丝忆君头绪多)》 《窜夜郎,于乌江留别宗十六璟》 《凤凰曲》 《清平调·其二》 《白田马上闻莺》 《出自蓟北门行》 《观鱼潭》 《别储邕之剡中》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《赠瑕丘王少府》 《远别离(苍梧山崩湘水绝)》 《山中与幽人对酌》 《长相思三首》 《挂席江上待月有怀》 《下终南山过斛斯山人宿置酒》 《送杨山人归嵩山》 《送韩侍御之广德》 《凤凰曲》 《与韩荆州书》 《送崔氏昆季之金陵(一作秋夜崔八丈水亭送别)》 《天马歌》 《忆秦娥·箫声咽》 《宴郑参卿山池》 《秋夜板桥浦泛月独酌怀谢脁》 《玉壶吟》 《雉朝飞》 《闻王昌龄左迁龙标,遥有此寄》 《九日》 《君子有所思行》 《登峨眉山》 《万愤词投魏郎中》 《书怀赠南陵常赞府》 《金陵听韩侍御吹笛》 《赠嵩山焦炼师》 《送友人》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《于阗采花》 《登单父陶少府半月台》 《行行游且猎篇》 《灞陵行送别》 《秋浦感主人归燕寄内》 《对雪奉饯任城六父秩满归京》 《走笔赠独孤驸马》 《登高丘而望远》 《思边(一作春怨)》 《博平郑太守自庐山千里相寻入江夏北市门见访…立马赠别》 《军行(一作从军行,一作行军)》 《巫山枕障》 《登仙》 《咏桂》 《赠常侍御》 《夜泊牛渚怀古》 《古风(秦皇扫六合)》 《庐山谣寄卢侍御虚舟》 《赠溧阳宋少府陟》 《当涂赵炎少府粉图山水歌》 《驾去温泉后赠杨山人》 《洛阳陌》 《短歌行》 《鲁中送二从弟赴举之西京(一作送族弟锽)》 《送陆判官往琵琶峡》 《重忆一首》 《醉后答丁十八以诗讥余捶碎黄鹤楼(此诗杨慎云是伪作)》 《赠薛校书》 《秋下荆门》 《渡荆门送别》 《秋夜独坐怀故山》 《洗脚亭》 《过崔八丈水亭》 《塞下曲六首·其一》 《怨歌行》 《宿五松山下荀媪家》 《杨叛儿》 《赠钱征君少阳》 《九日龙山饮》 《寄东鲁二稚子》 《与贾至舍人于龙兴寺剪落梧桐枝望灉湖》 《戏赠郑溧阳》 《送别》 《行路难三首》 《酬谈少府》 《登金陵凤凰台》 《山中问答》 《送贺宾客归越》 《早望海霞边》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《白鸠辞(一作夷则格上白鸠拂舞辞)》 《游南阳清泠泉》 《送韩准、裴政、孔巢父还山》 《东山吟》 《结客少年场行》 《铜官山醉后绝句》 《独漉篇》 《千里思(思归但长嗟)》

天台晓望译文

天台山邻近四明山,华丽清秀的山顶是百越国的最高峰

赤城山红霞般的崖石迎入朱门,沧岛的明月喜欢栖息的山上的高楼,

登高望远,一直可以看到苍茫溟渤的大海

天空中云彩如同大鹏的翅膀一样翻腾,苍海里巨大的鲸鱼随波逐浪

巨浪追逐着旋风,汹涌澎湃,神仙和妖怪如电闪一样快速往来

看到这奇异的景色,却找不到神仙的踪迹,学道的心思难以平静

攀缘着树枝,采摘下通红的果实,烧起火热的丹炉炼出丹药,以脱胎换金骨,

如何才能身长羽毛,千秋万代,在蓬莱仙岛逍遥自在呢?

天台晓望赏析

  此诗大约作于李白赐金还山后,与杜甫高适分手以后,来四明山镜湖看望老朋友贺知章,但此时贺老已经去世.

  此时李白的经济条件比较好,可以炼金丹了.当然,李白到天台山的次数很多,在26岁的时候就来过这里.但是从用词与修仙的愿望看,比较符合40多岁以后的事.

  从诗的情绪看是很高涨的,李白一上来就是四句对仗:天台邻四明,华顶高百越。门标赤城霞,楼栖沧岛月。接下来对证也不少:云垂大鹏翻,波动巨鳌没等。可见天台山给李白的感觉是相当的好(如此看来,也有可能是初次到天台山的时候写的,次数去去多了,感觉应该会迟钝一些的).

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
友情 景点

本文提供天台晓望原文,天台晓望翻译,天台晓望赏析,天台晓望拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/7809.html