夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)原文
冬夜夜寒觉夜长,沉吟久坐坐北堂。
冰合井泉月入闺,金缸青凝照悲啼。
金缸灭,啼转多。掩妾泪,听君歌。
歌有声,妾有情。情声合,两无违。
一语不入意,从君万曲梁尘飞。
夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)拼音版
dōng yè yè hán jiào yè zhǎng ,chén yín jiǔ zuò zuò běi táng 。
bīng hé jǐng quán yuè rù guī ,jīn gāng qīng níng zhào bēi tí 。
jīn gāng miè ,tí zhuǎn duō 。yǎn qiè lèi ,tīng jun1 gē 。
gē yǒu shēng ,qiè yǒu qíng 。qíng shēng hé ,liǎng wú wéi 。
yī yǔ bú rù yì ,cóng jun1 wàn qǔ liáng chén fēi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《醉后赠王历阳(历阳,和州也)》 《早春寄王汉阳》 《邯郸才人嫁为厮养卒妇》 《送友生游峡中》 《淮阴书怀,寄王宗成(一作王宗城)》 《送李青归南叶阳川》 《宣州长史弟昭赠余琴谿中双舞鹤诗以见志》 《姑孰十咏。慈姥竹》 《书情寄从弟邠州长史昭》 《司马将军歌》 《相和歌辞。凤凰曲》 《峨眉山月歌》 《对酒忆贺监二首》 《梁甫吟》 《南都行》 《登敬亭山南望怀古赠窦主簿》 《古风(桃花开东园)》 《春夜宴桃李园序 / 春夜宴从弟桃花园序》 《鲁郡东石门送杜二甫》 《相和歌辞。乌夜啼》 《对雪奉饯任城六父秩满归京》 《短歌行》 《闻李太尉大举秦兵百万出征东南懦夫请缨…崔侍御十九韵》 《九日登巴陵置酒望洞庭水军》 《野田黄雀行》 《梦游天姥吟留别 / 别东鲁诸公》 《对雪醉后赠王历阳》 《于五松山赠南陵常赞府》 《凤凰曲》 《晓晴(一作晚晴)》 《答从弟幼成过西园见赠》 《乌夜啼》 《怀仙歌》 《答裴侍御先行至石头驿以书见招,期月满泛洞庭》 《赠常侍御》 《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》 《古朗月行》 《宫中行乐词八其三》 《相和歌辞。凤吹笙曲》 《千里思》 《赠王汉阳》 《流夜郎闻酺不预》 《送族弟单父主簿凝摄宋城主簿至郭南月桥却回…留饮赠之》 《送张舍人之江东》 《少年子》 《杂曲歌辞。悲歌》 《宿巫山下》 《飞龙引二首·其二》 《雨后望月》 《秋思》 《送张秀才从军》 《南流夜郎寄内》 《菩萨蛮(平林漠漠烟如织)》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《苏台览古》 《杜陵绝句》 《鲁中送二从弟赴举之西京(一作送族弟锽)》 《酬宇文少府见赠桃竹书筒》 《子夜吴歌·春歌》 《出自蓟北门行》 《宿五松山下荀媪家》 《荆州歌(缲丝忆君头绪多)》 《行路难(有耳莫洗颍川水)》 《白微时募县小吏入令卧内尝驱牛经堂下令妻怒…以诗谢云》 《行路难·其一》 《求崔山人百丈崖瀑布图》 《泛沔州城南郎官湖》 《塞下曲六首·其一》 《古风(一百四十年)》 《历阳壮士勤将军名思齐歌》 《相和歌辞。估客乐》 《折杨柳》 《乐仙诗派》 《登太白峰》 《白云歌送刘十六归山》 《长干行二首》 《树中草(鸟衔野田草)》 《杨叛儿》 《春滞沅湘有怀山中》 《上三峡》 《客中行(不知何处是他乡)》 《秋浦歌十七首》 《送祝八之江东,赋得浣纱石》 《送别得书字》 《春日独酌二首》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《望鹦鹉洲怀祢衡》 《酬裴侍御对雨感时见赠》 《山中问答》 《登金陵冶城西北谢安墩》 《登金陵凤凰台》 《江行寄远》 《笑歌行(以下二首,苏轼云是伪作)》 《咏邻女东窗海石榴》 《金陵新亭》 《山鹧鸪词》 《洛阳陌》 《留别广陵诸公(一作留别邯郸故人)》 《荆州贼平,临洞庭言怀作》 《赠裴十四》

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
乐府 音乐 女子

本文提供夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)原文,夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)翻译,夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)赏析,夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/8573.html